About Us Design/Build Product Service Job Reference Renovation Promotion Contact Us
สระว่ายน้ำ

บริการด้านงานออกแบบและก่อสร้าง


“พูลดีไซด์” ให้แนวคิด แผนการ ความเข้าใจและให้คำปรึกษา ในการออกแบบและก่อสร้าง สระว่ายน้ำ จากุชชี่ สปา น้ำพุ น้ำตก ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งแบบสกิมเมอร์ และโอเวอร์โฟล์ ครอบคลุมทั้งสระคอนกรีต สระไฟเบอร์กลาส หรือสระแบบผนังพาแนล ด้วยรูปแบบและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

ออกแบบสระว่ายน้ำ
pool design

งานด้านการก่อสร้าง ทางบริษัทฯมีทีมงานเราเองที่มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างสระว่ายน้ำ โดยเฉพาะที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง รวมถึงมีทีมสถาปนิกและวิศวกรให้คำปรึกษาตลอดงานก่อสร้าง ตลอดจนใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและใช้วัสดุก่อสร้างและตกแต่งที่มีคุณภาพสูง โดยทำงานเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ การออกแบบ วางผัง งานฐานราก งานโครงสร้าง งานกันซึม งานสถาปัตยและตกแต่ง ไปจนถึงงานติดตั้งระบบ เพื่อให้ได้การประสานงานกันอย่างลงตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ออกแบบสระว่ายน้ำ
pool design
ออกแบบสระว่ายน้ำ
pool design

 

ออกแบบพร้อมสำรวจพื้นที่ ฟรี


View Our Gallery

Contact Us

Phone: 094-607-7779
Fax: 02-938-5409
Email: info@pooldesignthailand.com